a

Om oss

abeco producerar träbaserade listverk av plattmaterial och massivträ oftast belagt med folie, faner eller laminat, till främst Nordisk möbel- och byggvaruindustri.

Vår historia

abeco började med ommantling i början av 1970-talet. 1983 köpte Bo Ljungkvist företaget som då bytte namn till abeco-system BL ab. Han hade innan dess varit den största kunden till abeco. 1985 flyttades verksamheten till Hishult i södra Halland. abeco har idag 15 anställda och drivs av familjen Ljungkvist.

Certifikat

 

FSC®

PEFC

Tillverkning

abeco har sex produktionslinjer för ommantlade profiler med tillhörande hyvlar, putslinjer, borr- och centrumtappsmaskiner, ändkantningsmaskiner, femaxlig CNC-fräs, kantlistningslinje m.m. Vi ommantlar med alla typer av folier och fanér på kärna av spånskiva, MDF, plywood eller massivträ. Vi hyvlar också profiler i MDF och trä. Profilerna och komponenterna kan levereras tillkapade, frästa, ändkantade och borrade med eller utan centrumtappar.

Miljö- och kvalitetspolicy

abeco producerar träbaserade listverk av plattmaterial och massivträ oftast belagt med folie, faner eller laminat, till främst Nordisk möbel- och byggvaruindustri. Vår verksamhet skall präglas av miljömedvetenhet.

Att följa lagar och andra krav inom miljöområdet är en självklarhet på abeco. Vi skall genom ständiga förbättringar förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från varor, förpackningar samt från verksamheten i övrigt. Vårt agerande skall präglas av kretsloppstänkande så att vi tillsammans med våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön.

abeco skall alltid uppfylla ingångna avtal och leverera produkter med rätt kvalitet. Rätt kvalitet innebär:

 1. Att alla jobb är specificerade med avseende på vilka krav som skall uppfyllas
 2. Att tillverkningen utförs på ett sådant sätt att kraven kan innehållas
 3. Att leverera på utlovad leveranstidpunkt

abeco tar avstånd från:

 1. Olaglig skogsavverkning och handel med olagligt avverkat virke eller skogsprodukter
 2. Skogsbruk som kränker traditionella och mänskliga rättigheter
 3. Skogsbruk som förstör höga naturvärden
 4. Betydande omvandling av skog till plantager eller annan, icke skoglig markanvändning
 5. Användning av genetiskt modifierade organismer i skogsbruket
 6. Verksamhet som bryter mot någon av ILO:s kärnkonventioner, enligt ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

  Arbetsmiljö- och brandskyddspolicy

  abeco producerar träbaserade listverk av plattmaterial och massivträ oftast belagt med folie, faner eller laminat, till främst Nordisk möbel- och byggvaruindustri. Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljö- eller brandrisker och abeco klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters krav.

  Personalen är abecos främsta resurs och för att bibehålla en effektiv organisation så strävar abeco efter:

  1. Att personalen skall ha en medvetenhet för arbetsmiljöfrågor
  2. Att arbetsmiljön är trivsam och så god att våra anställda ej utsätts för ohälsa eller olycksfall
  3. Att inga former av negativ särbehandling och mobbing förekommer
  4. Att kontinuerligt kartlägga och åtgärda arbetsmiljörisker
  5. Att skydda personalens väl och hälsa, samt företagets egendom såväl inomhus som utomhus mot skada av brand genom engagemang och medvetenhet
  sv_SESwedish