För enkel montering av smygpanel mot karm. Med clips av slagseg plast

Plastclipset spikas fast på karmen med ca 10mm utstick från karmkanten. Spikanvisningar finns på clipset.

OBS. Detta görs innan karmen monteras!

Clipsen bör monteras med cc på max 300 mm.
Träkarm >>> Kammspik

Plast- och
metallkarm >>> Självborrande skruv

Montera smygpanelen.

okey

Det färdiga resultatet!Enkelt och smidigt.

Sett från baksidan.

Sett från framsidan.

E-mått = 6 mm
Smygpanelen bygger alltså
6 mm in på karmen.